W 2021 r. składanie wniosków z rządowego programu "Dobry start" będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej, a obsługą w pełni zautomatyzowanego procesu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wszyscy rodzice od 1 lipca 2021 r. mogą, tak jak w ubiegłych latach, składać wnioski online:

 • przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia
 • przez bankowość elektroniczną
 • przez portal PUE ZUS

Wnioski należy składać do 30 listopada 2021 r.

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-dobry-start-na-nowych-zasadach


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnogrodzie będzie przyjmował wnioski z rządowego programu "Dobry start":
 • od dnia 1 lipca 2020 r. do 31 lipca 2020 r. - wyłącznie w formie elektronicznej,
 • od dnia 1 sierpnia 2020 r. - w formie elektronicznej oraz w formie papierowej.

Wnioski można składać do 30 listopada 2020 r.

Informacje dotyczące programu "Dobry start"

Wniosek SDS-1

Załącznik SDS-1Z - należy wypełnić, gdy wniosek o przyznanie świadczenia składany jest na więcej niż 5 dzieci.


Składając wniosek o świadczenie "Dobry start" przez bankowość elektroniczną należy sprawdzić czy dane osobowe wnioskodawcy i członków rodziny są zgodne z aktualnymi danymi (imię, nazwisko, adres).Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnogrodzie będzie przyjmował wnioski z rządowego programu "Dobry start":

 • od dnia 1 lipca 2019 r. do 31 lipca 2019 r. - wyłącznie w formie elektronicznej,
 • od dnia 1 sierpnia 2019 r. - w formie elektronicznej oraz w formie papierowej.

Wnioski można składać do 30 listopada 2019 r.

 

Informacje dotyczące programu "Dobry start"

Wniosek SDS-1

Załącznik SDS-1Z - należy wypełnić, gdy wniosek o przyznanie świadczenia składany jest na więcej niż 5 dzieci.


 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnogrodzie będzie przyjmował wnioski z rządowego programu "Dobry start":

 • od dnia 1 lipca 2018 r. do 31 lipca 2018 r. - wyłącznie w formie elektronicznej,
 • od dnia 1 sierpnia 2018 r. - w formie elektronicznej oraz w formie papierowej.

Wnioski można składać do 30 listopada 2018 r.


Zapraszamy do składania wniosków elektronicznych w m-cu lipcu 2018 r.
 
Wniosek w formie elektronicznej - podobnie jak w przypadku świadczenia wychowawczego (500+) będzie można złożyć za pomocą:
 
 
 

Najczęściej występujące błędy w wnioskach elektronicznych:

1) w danych wnioskodawcy:

 • błędnie wpisana nazwa Gminy/Dzielnicy, 
 • w polu miejscowość obok kodu pocztowego (23-420) powinna znaleźć się miejscowość zamieszkania (np. Różaniec Drugi),
 • Ulica: niepełne nazwy ulic lub ich skróty,
 • w przypadku zamieszkiwania w miejscowościach poza Tarnogrodem - pozycja: Ulica pozostaje puste,
 • błędny adres e-mail,

2) w części dotyczącej dzieci:

 • należy wpisywać poprawne dane osobowe, 
 • w przypadku dzieci w wieku od 6 do 9 lat - wypełnić właściwą pozycję, 
 • dane adresowe szkoły: błędnie wpisana nazwa Gminy/Dzielnicy.

 

Numer rachunku bankowego: zalecany jest numer rachunku identyczny do wypłaty świadczenia wychowawczego (500+).

 

Informacje o przyznaniu świadczenia są wysyłane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnogrodzie na wskazany we wniosku adres e-mail.

W treści wiadomości nie ma żadnych linków zewnętrznych, nie ma potrzeby odpowiadania na otrzymaną wiadomość.

 

Wypłata świadczenia będzie dokonana na wskazane konto bankowe w wniosku.

 

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia:

- następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami,

- przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września (§ 29).

 

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia dobry start osoba ubiegająca się o świadczenie dobry start jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie (§ 27 ust. 1).

 

Proszę zgłaszać telefonicznie lub osobiście wszelkie podejrzane wiadomości e-mail dotyczące świadczenia "Dobry start" (300+)  do MOPS w Tarnogrodzie.