Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651)  uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza (ESP) na platformie ePUAP.

Instrukcje zakładania konta.

Złożenie wniosku poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą wymaga posiadania konta użytkownika na platformie ePUAP.
Dodatkowo niezbędne jest posiadanie: profilu zaufanego, certyfikatu kwalifikowalnego lub e-dowód.

Po wybraniu powyższego adresu należy wyszukać urząd: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnogrodzie, wybrać podmiot oraz odpowiedni wniosek.

Za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnogrodzie można złożyć: